• Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
Contact Doron Gahali
בכמה משפטים
שהרי גם על עצמי  לספר ידעתי.

 

כיתה ח' , קרית עקרון, קיץ , עם תרמיל, חלה וקופסת סרדינים "דגיר" יצאתי למסע בדד הראשון בחיי, עד יער חולדה. ובחזרה. כבר אז ידעתי כי אני הולך על דרך עתיקה מאוד שכן עדין היו מונחות מספר אבני מייל בצדי הדרך.

 

האהבה הזו לשבילי ארץ, המסעות במדבר יהודה וסיני, ברמת הגולן בגליל בהרי ירושלים התעצמה בתיכון בצבא ועד היום. כשנכנסתי לשיעור הראשון בקורס מורי הדרך במכון אבשלום היה ברור לי שאני מכיר כל אבן וכל סלע . ואכן מכיר רק שלכל אבן שביל סלע נחל הר גבעה יש סיפורים מרתקים אין סוף.

 

במשך עשרים שנה הובלתי טיולים בעיקר למשפחות חברים ומשפחות הכיתה של אחד משלושת ילדי. כך אט אט צברתי עוד ועוד שעות על שבלי הארץ, על ההיסטוריה והמסעות שעברו כאן.

 

אחד המשפטים שילוו אותי לאורך כל חיי נאמרו על ידי רחבעם זאבי ז"ל שאמר " על שבילי הארץ יש ללכת יחפים שכן דורכים על פסוקים מהתנ"ך" בכך בחרתי להציג את שצברתי לכל המעוניינים במסעות אתגריים ובלתי נשכחים.

 

 

דורון גהלי

דורון גהלי            מורה דרך

      

972-52-3613622