top of page
נצא לסיור בערים המקראיות הפזורות במרחבי שפלת יהודה, נשמע איך שמשון הנזיר התאהב בבנות פלשתים, נכיר את האזורים בהם חיו אבות אבותינו, נכיר את הדרכים והנחלים הראשיים שישבו על הגשר בין אסיה לאפריקה ולאירופה.

ישובי המקרא בשפלת יהודה

    bottom of page