top of page
מי הוא אותו עם שמגיע לחופי הארץ לפני 3500 שנה
נשמע על התרבות הפלישתית, נתחכה אחר אופיים
ועד כמה היו היחסים בינם לבין עם ישראל שבריריים.
נכיר את התרומה העצומה שהפלישתים הביאו למזרח התיכון.
נשבור לרסיסים את הקשר בין הערבים לפלישתים
ונבין כיצד נולד השם פלשתינא.

ערי הפלישתים

  • הסיור באוטובוס בלבד
    יש להצטייד בנעלי הליכה כובע ורצוי להצטייד בקרם הגנה מהשמש
    לכל מטייל חובה להביא שני ליטר מים לפחות
    תאום יציאה ואיסוף יקבע סמוך למועד הסיור
bottom of page