• Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
Contact Doron Gahali
זכרון יעקב מעניקה לכל מבקר מן תחושה של עילוי והתרוממות רוח אף על פי שגובה אינו עצום במיוחד. נצא אל סיפורים שעוד רק יצאו לאוויר העולם אודות האנשים ובעיקר הנשים בחזית ומאחורי הקלעים של יסוד הבית היהודי והישוב זכרון יעקב בפרט

רומנטיקה מתח ציונות ויין בזכרון

    דורון גהלי            מורה דרך

          

    972-52-3613622