• Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
Contact Doron Gahali
סיור אחר הצהריים משכות מרמורק ושעריים ברחובות , נפתח במרק רגל תימני שהרי אין לצעוד על בטן ריקה, נשמע סיפורים אודות השכונות ונסיים בבית צורף תימני ומופע של להקת בת תימן מקרית עקרון.
הומור סוחף עד דמעות, ריקודים והרבה טעמים מקוריים

רחובות של תימן והלהקה בקרית עקרון

    דורון גהלי            מורה דרך

          

    972-52-3613622