top of page
התל החשוב והגדול מתקופת המקרא, עיר מבוצרת ומחוזקת ע"י מלכי יהודה , העיר השניה בחשיבותה בממלכת יהודה. לכאן מגיע ב 701 לפניה"ס סנחריב ואחר כך נבוכדנאצר ומחריבים את העיר עד יסוד. בכל זאת נמצאו עדויות וכתבים  יהודים ואשורים המרתקים עד מאוד

תל לכיש וכיבושי סנחריב

  • יש להגיע לטיול עם נעלי הליכה . מים ליטר וחצי למטייל, כובעים .
    הטיול כולל טיפוס ארוך והליכה מסביב לתל
bottom of page